Om Centrumet

Det är enkelt att handla i Viksjö Centrum

Viksjö Centrum är ett mysigt närcentrum som erbjuder personlig service i flera småbutiker. Vi har det du behöver för din vardag och kan även stoltsera med en av Sveriges bästa ICA butiker. 

Viksjö Centrums historia

Viksjö började exploateras 1967 och kallades då för ”Sveriges största småhusstad”. Planeringen var mycket tidstypisk, inte minst ur trafiksynpunkt. Biltrafiken leds runt på större vägar och ingen genomfartstrafik förekommer i bostadsområdena. Ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar finns. Ett annat kännetecken i planeringen är att hustomterna är relativt små, då man istället har sparat mycket av den ursprungliga vegetationen mellan bostadskvarteren. Viksjö Centrum stod färdigt 1970, men har på senare år byggts om, likaså har nya bostadshus uppförts.

 


VANLIGA FRÅGOR

Hundar
Viksjö Centrum tillåter hundar i allmänna utrymmen. De ska hållas kopplade och under uppsikt. Även om de allmänna utrymmerna är hundvänlig är det upp till butikerna om de vill tillåta hundar inne hos sig.

Cyklar
Cyklar, sparkcyklar, hoverboards, skateboards och andra liknande fordon är ej tillåtna i Viksjö Centrum.

Kameraövervakning
Viksjö Centrum använder övervakningskameror primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka tryggheten i centrum. Läs mer här. 

Rökfritt Centrum
Med hänsyn till besökare och personal är det förbjudet att röka på samtliga uteserveringar samt utanför butiker och entréer i och kring Viksjö Centrum. Läs mer om rökförbudet här.


ATT SYNAS I CENTRUM

Annonsering
Annonsering är förbjuden på hela centrumområdet. Vi hänvisar till Visual Art eller Clear Channel om man vill synas på annonsplatser i centrum, i övrigt hänvisar vi till bestämda annonstavlor runt om i kommunen.

Hyra eventyta
Finns intresse från föreningar eller företag att synas i Viksjö Centrum är det möjligt att hyra eventyta. Fyll då i kontaktformuläret här. Vi förbehåller oss rätten att avsäga marknadsföring av stötande budskap eller som konkurrerar med centrumets verksamheter.

Söker du lokal?
Söker du lokal till en verksamhet? Skickar en intresseanmälan där du beskriver ditt koncept genom att fylla i formuläret här


Fastighetsägare
Viksjö Centrum ägs av Stadsdelscentrum Viksjö och förvaltas av Paliro.