Viksjö Centrum 50 år

Lär känna företagarna som gör, och har gjort, ditt lokala centrum till det vad är idag.

1965 presenterades en stadsplan för norra Viksjö, i mitten planerades ett centrum och runtomkring centrumkärnan skulle det finnas lägenheter i flerfamiljshus och sedan småhus. I oktober 1970 stod Viksjö Centrum klart och kommunfullmäktiges ordförande John Ljungqvist invigningstalade med en fanfarsektion från Järfälla musikkår vid sin sida. 

Sedan dess har det hänt mycket, det har byggts om och byggts till. Verksamheter har flyttat in och ut. Centrum har varit en mötesplats för många i 50 år och detta vill vi såklart fira tillsammans med er.