Viksjö Tandhälsa

Viksjö Tandhälsa är den familjära kliniken som ligger i hjärtat av Viksjö. Med fokus på kompetens, omhändertagande och medkänsla tillgodoser man varje patients enskilda fall.


På plan 3 i Viksjö Centrums vårdhus hittar du kliniken som Elisabeth Firyal Dag tog över 2014. Tillsammans med sin dotter Ilona Dag och sex anställda träffar de dagligen olika typer av patienter. Allt från barn och ungdomar till vuxna och pensionärer med olika typer av problem och bakgrund. Oavsett vem det är och vad den har för historia får patienten alltid den tid den behöver.

”Vi bokar längre tider för varje patient, istället för en snabb undersökning på 15 minuter bokar vi alltid upp 40–50 minuter”, säger Emmy Sandqvist som har arbetat som tandsköterska på Viksjö Tandhälsa sedan 2021.

Flexibla lösningar med patienten i fokus

Fokus ska alltid ligga på patienternas behov, där patienten får vara med och bestämma. Och visst är flexibilitet en av Viksjö Tandhälsas stora hjärtefrågor. Kliniken som har öppet måndag – fredag anpassar sig efter kunder som exempelvis inte har möjlighet att komma in på en vardag.

”Vid behov har vi absolut öppet en lördag, vi har även akuta drop-in tider måndag till torsdag”, säger Ilona som arbetar som tandsköterska och arbetsledare på Viksjö Tandhälsa sedan 2014 och menar att det är den personliga servicen som patienterna uppskattar.

”Man får ofta trolla för att få det att fungera, men det är det klart värt”, fyller Karima Khannoussi i.

Kompetens och medkänsla

Nog märks den glada stämningen av på kliniken, och Elisabeth hyllar samanhållningen i gruppen. ”Det är högt i tak och ett bra gäng, alla jobbar för patienterna och är mån om deras behov samtidigt som man ställer upp för sina kollegor”.

Det är en bred bakgrund på de anställda, här finns en kombinerad erfarenhet av tandvårdens alla delar, från munhygien till implantatbehandlingar. Vissa har arbetat som tandsköterskor i över 20 år och beskriver att det fortfarande är mötet och möjligheten att hjälpa olika typer av människor som är det roligaste med deras jobb.

Hur ser ni på Viksjö Centrum i framtiden?

”Jag ser framför mig hur det fortsätter byggas och hur Viksjö fortsätter växa”, svarar Ilona när hon beskriver Viksjö Centrums framtid. Hon fortsätter ”Jag tror att Viksjö och Jakobsberg till slut kommer hänga samman och att Viksjö kommer fortsätta präglas av radhus och villaområden”

Vad är det bästa med Viksjö Centrum?

Att Viksjö Centrum känns som en småstad är något alla håller med om. Ofta träffar man sina patienter och det är en familjär känsla när man går runt i centrum.

”Viksjö Centrum är som en liten familj”, avslutar Ilona.

 


Viksjö Tandhälsa
Viksjöplan 47, plan 3
175 45 Järfälla
Tel: 08-580 393 00
info@viksjotandhalsa.se